PROFESJONALNE MASZYNY DO PRODUKCJI ROLET MATERIAŁOWYCH
REXEL ZWIĘKSZA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE DZIĘKI NOWEJ OBRABIARCE LASEROWEJ MAZAK
NOWE FILMY PRZEWIJARKO-PRZEGLĄDAREK PP-3 I PRZEWIJAREK P-3
NOWE FILMY NOŻY TAŚMOWYCH R1150, R1000/PB i R1000
LAGOWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DO TKANIN UL-4
SZYBKA I WYGODNA PRODUKCJA MEBLI ZE STOŁAMI TAPICERSKIMI REXEL
BEZPIECZEŃSTWO TAŚMOWYCH KRAJAREK REXEL POPRZEZ ZASTOSOWANIE SAFETY
SPRAWNA I ŁATWA KONTROLA JAKOŚCI ROLET

Celem naszego programu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Państwo dbacie o rozwój swojego przedsiębiorstwa, a my dbamy o to, by wprowadzony przez Państwa sprzęt po zużyciu nie zagrażał środowisku. Wprowadzony przez Państwa firmy sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera wiele niebezpiecznych substancji, które po zużyciu się sprzętu są ogromnym zagrożeniem. Należy jednak pamiętać, że negatywne konsekwencje nie wynikają z niebezpiecznych substancji, tylko ze złego postępowania z elektroodpadami.

Chcemy, aby ten program przyczyniał się do szerzenia idei świadomej konsumpcji i gospodarki elektroodpadami wśród odbiorców końcowych sprzętu. Pozostaje naszym celem propagowanie wśród społeczeństwa postawy proekologicznej wyrażającej się wysoka świadomością ekologiczną i segregowaniem elektroodpadów.
Pragniemy, aby społeczeństwo, czyli także konsumenci byli świadomi zagrożeń, jakie wynikają z niebezpiecznych substancji, które znajdują się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Poprzez ten program, chcemy pokazać korzyści płynące z odzysku odpadów i wskazać konkretne działania, obniżające poziom zagrożenia dla środowiska.

Ten symbol oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Odpowiednia utylizacja zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzkie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać u lokalnych władz, w zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym zakupiono produkt. 

Nasze skrzynie i palety są przygotowane do transportu międzynarodowego. Stosujemy technologię fumigacji, która przygotowuje surowy materiał drewniany do bezpiecznego transportu zagranicznego, w tym transportu morskiego oraz lotniczego. Posiadamy stosowne certyfikaty poświadczające jakość stosowanych przez nas materiałów.

FPUH REXEL SC
ul. Radziwoja 11,
61-057 Poznań, Polska

М. +48 697 530 240
Т: +48 61 876 89 46
E: info@rexelpoland.com

Schowek